Broken Tulip

Heb respect voor ieder mens, ze hebben het hard nodig....
It is currently 19 Aug 2019, 20:39

All times are UTC
Post new topic Reply to topic  [ 8 posts ] 
Author Message
Unread postPosted: 05 Sep 2011, 01:57 
Offline
User avatar

Joined: 06 Jul 2011, 16:59
Posts: 575
Location: amersfoort
Hierbij de volledige tekst van het artikel.

Een link leidt tot betaling voor het lezen, nu dus gratis:

Quote:
Het is van alle tijden

LIDY NICOLASEN EN JOOST DE VRIES − 03/09/11, 00:00
De reacties op kindermisbruikers worden met de dag heftiger. Ze worden uit hun buurt verjaagd en hard gestraft in rechtszaken waar emoties hoog oplopen. De zaak Robert M. heeft de angst voor de pedoseksueel verder aangewakkerd. 'De meeste daders zijn in de ogen van kinderen niet eng.'
Sytze van der V. staat weer op straat. Toen de 63-jarige pedoseksueel twee jaar geleden de gevangenispoort achter zich hoorde dichtslaan, was hij niet meer welkom in zijn woonplaats Eindhoven. Hij had jongens tussen de 10 en 13 jaar uit zijn buurt tot twee keer toe gepijpt. Hij zwierf rond, totdat hij een huisje op de Veluwe vond. Maar de pers kreeg er lucht van en de huiseigenaar zegde de huur op.

Robert M. (27) zit ter observatie in het Pieter Baan Centrum. Het onderzoek naar zijn zaak is nog volop gaande. Lang niet alle feiten zijn bekend. Vast staat wel dat hij 87 kinderen onder de 2,5 jaar heeft misbruikt en dat hij beeldmateriaal heeft gemaakt om daaraan geld te verdienen. De leverancier van die kinderporno werkte niet alleen. In zijn kielzog zijn anderen opgepakt.

Elke week staan ze voor de rechtbank vanwege ontucht met kinderen. Lang niet alle veroordeelden durven, zoals Sytze van der V., deed, zelf de publiciteit te zoeken. Het komt maar zelden voor dat er zulke grove kinderschenners als Robert M. worden opgepakt. Maar het misbruik van kinderen stopt nooit, het is van alledag en van alle tijden. Steeds vaker komt de goegemeente in opstand en wordt levenslange opsluiting geëist. Burgemeesters laten daar hun oren naar hangen, want de pedo's zijn de paria's van deze tijd. Ze zijn nergens veilig, niet in hun buurt, niet in hun huis, niet in de gevangenis.

Er wordt onrustbarend weinig onderzoek naar pedofilie gedaan. De farmaceutische industrie stopt er geen geld in, promovendi staan niet te springen om het onderwerp te behandelen en Nederland loopt ook nog eens achter bij het buitenland. Maar dat pedofilie een seksuele geaardheid is, daarover zijn de meeste deskundigen het eens.

Voor een deel erfelijk
Het vergaandst daarin is neurobioloog Dick Swaab, die zich baseert op hersenonderzoek in Duitsland, Zweden, de VS en Canada. Hij stelt dat de seksuele voorkeur al in de baarmoeder en kort na de geboorte wordt vastgelegd - dus ook de pedofiele voorkeur. Voor een deel is die geaardheid erfelijk. Dat zou mede kunnen verklaren waarom ontuchtplegers vaak zelf als kind zijn misbruikt door een familielid. Voor een ander deel wordt de aanleg gevormd door het gedrag van de moeder tijdens de zwangerschap, zoals stress, roken en drinken. Swaab: 'Hoe het ook zij, je kunt iets doen aan de beheersing van impulsen, maar de richting van de seksualiteit kun je niet meer veranderen.'

Veruit de meeste mannen met een pedofiele voorkeur plegen nooit een seksueel delict, zegt Jules Mulder, directeur bij De Waag, centrum voor ambulante forensische psychiatrie. Forensisch psycholoog Corine de Ruiter is minder stellig. 'We weten niets van mensen die een pedofiele voorkeur hebben, maar die niet in daden omzetten. We weten niet wat hen remt. Ik ken wel mensen met pedofiele gevoelens. Zij zijn bang voor stigmatisering, want als ze uit de kast komen, moeten ze worden behandeld en erover praten.'

Pedofielen die wel tot daden overgaan, doen dat doelbewust, zeggen De Ruiter en Mulder. Ze zoeken kinderen op. Ze gaan vaak relaties aan met vrouwen om toegang te krijgen tot kinderen. Of ze werken met kinderen als voetbalcoach, zwemleraar of in de kinderopvang. Een pedofiel kan erg sociaal zijn, hij is in staat kinderen voor zich te winnen. Hij voelt zich thuis bij het kind en verwent het kind zodat die zich ook thuis voelt bij hem.

Iemand die kinderen misbruikt, wordt een pedoseksueel genoemd. Veel pedoseksuelen zijn gelegenheidsplegers, opportunisten, geen pedofiel, maar ze pakken wat voorhanden is, zeggen deskundigen. Door stress, een slechte relatie met de eigen partner of psychische afwijkingen vergrijpen ze zich aan kinderen. Er zijn mannen bij die moeite hebben met intimiteit met volwassenen en geen aansluiting vinden bij de eigen leeftijdsgroep. Anderen kunnen hun impulsen niet beheersen en grijpen wat voorhanden is. Weer anderen zitten qua intelligentie op het niveau van een kind en weten niet beter hoe ze met hun seksuele lusten moeten omgaan.

'Ontucht met kinderen is niet hetzelfde als pedofilie', benadrukt De Ruiter en zij is niet de enige die dat bij herhaling zegt. 'Ook in de politiek halen ze dat door elkaar. Het idee leeft dat iedereen die aan kinderen zit een pedofiel is en dus niet is te genezen, dat het allemaal levensgevaarlijke recidivisten zijn, zoals Robert M. en Benno L., mensen die hun eigen mogelijkheden creëren om hun seksuele fantasieën te kunnen botvieren. Ik snap die angst heel goed, maar met de werkelijkheid heeft het niet zoveel te maken.'

Aanklagers, behandelaars, psychiaters aarzelen niet het te zeggen: een groot deel van de kindermisbruikers is zwakbegaafd. De Ruiter: 'Er zijn er die niet eens weten dat het niet mag volgens de wet. Ze zijn dan wel volwassen, maar gedragen zich als kleine kinderen.

In Hoeve Boschoord, een tbs-kliniek, bestaat een aparte afdeling voor zwakbegaafde plegers, naast mensen met andere stoornissen. Ieder mens leert in zijn puberteit allerlei sekscodes over het verkeer tussen jongens en meisjes. Jongeren leren dat van elkaar, ze praten er met elkaar over. Met zwakbegaafde jongeren gebeurt dat niet.'

Sociale tekortkomingen
Pedoseksuelen die wel een normale intelligentie hebben, blijken nogal eens te kampen met psychische en sociale tekortkomingen. De Ruiter ontmoette in haar werk de zedendelinquent Jeroen; een man die zich verbaal uitstekend weet te weren, maar die autistisch is. Hij raakte tijdens de puberteit sociaal ge- isoleerd. Als kind is hij zelf misbruikt, maar hij zou dat niet zo noemen, omdat hij die seks helemaal niet onplezierig vond. Achteraf probeert hij zijn gedrag te rechtvaardigen. Pas tijdens de behandeling komt het inzicht dat hij zijn slachtoffers schade heeft toegebracht, omdat het kind die keuze voor seks niet kan maken, maar wel met die ervaring moet leven.

De Ruiter: 'Daders die agressief zijn of heel berekenend en doortrapt met anti-sociale trekken, hebben vaak ook een pedofiele voorkeur, maar dat geldt niet voor autisten en zwakbegaafden. Die voelen zich veiliger bij een kind, ze vinden bij hen een betere aansluiting. Ze zien die kinderen niet als prooi. Ik denk ook dat maar een klein deel van de paters in de katholieke kerk die ontucht pleegden, pedofiel was. Opportunisme, machtsmisbruik, de sociale geografie van een seminarie, dat speelt allemaal een rol. Je ziet dat terug in gevangenissen of andere gesloten instellingen. De sociale context is heel belangrijk.'

Wie minder makkelijk contact legt met kinderen, zoekt het nogal eens in de kinderporno. Die kan hard en agressief zijn. Het misbruik van baby's, aan de orde in de Amsterdamse zedenzaak, is geen nieuw verschijnsel. Jules Mulder: 'Je kunt bedenken dat baby's gewillige slachtoffers zijn, ze praten niet, ze doen geen aangifte. Het is bijna als seks met dieren, heel onpersoonlijk. Het is masturbatie met een levend object. Er is geen relatie, er zit geen liefde bij, het is agressie, macht.'

Eva Kwakman, Annet Kramer en Renée Vorrink staan als officieren van justitie geregeld tegenover pedoseksuele daders. Zij zijn gespecialiseerd in zedenzaken. Kwakman is werkzaam bij het parket in Groningen, Kramer en Vorrink in Amsterdam. De enige overeenkomst die zij zien in alle strafzaken is de aard van het misdrijf: seks met een kind. Kwakman: 'Kon je maar een profiel maken van de daders. Dat je kan zeggen: daar heb je een echte pedo. Maar zo is het gewoon niet.'

Kindermisbruik is wijdverbreid, zeggen de officieren van justitie, maar verdachten zoals Robert M. zijn heel exceptioneel. Kwakman: 'Ik ben ze niet eerder tegengekomen. Als wij vergelijkbare gevallen hadden gehad, was dat bekend geweest. Echte pedofielen zijn een marginaal verschijnsel. Het overgrote deel is incestpleger of zwakzinnige. Ze hebben van alles wat: een beetje narcistisch, een beetje dit, een slechte jeugd daar.'

De officieren van justitie plakken geen diagnoses op, ze baseren zich op rapporten van psychiaters en psychologen. Ook zij benadrukken dat het grootste deel van de pedoseksuelen bestaat uit mensen met sociale en cognitieve handicaps.

Kramer: 'De psychiater heeft het allemaal mooi beschreven. Als je die autist voor je hebt staan, herken je opeens de diagnose. Iemand die zegt: ik heb haar niet mishandeld, ze wou het zelf, ik heb haar niet gedwongen. Hij ziet niet wat hij verkeerd heeft gedaan.'

Vorrink: 'Ontkennen kan ook een strategie zijn, of de strategie van de advocaat. Vaak zijn het mensen uit sociaal zwakkere milieus die niet in staat zijn een gelijkwaardige relatie aan te gaan met leeftijdgenoten. Ze functioneren gebrekkig, ze hebben een laag IQ en ze hebben gemakkelijk toegang tot kinderen.'

Aandacht van de media
De plegers zijn van alle tijden, van alle leeftijden en van alle gezindten. 'Het zijn heel veel gewone mannen, blanke mannen', zeggen ze alledrie. 'Maar de misdaden die ze plegen, liegen er niet om.' Het is niet zo dat het misbruik tegenwoordig op veel grotere schaal voorkomt, zeggen de officieren van justitie.

Wat wel is toegenomen is de aandacht van de media, en dus het publiek. Zat er vroeger geen of hooguit één journalist op de tribune, nu zitten er al snel vijf of meer zodra zich een ontuchtzaak aandient.

Volgens de openbare aanklagers staan veel ontuchtplegers dicht bij het slachtoffer. Een vriendelijke buurman, de opa of een ander familielid. De enge man in de bosjes is een uitzondering. Kwakman: 'Je kunt kinderen leren niet mee te gaan met enge mannen, maar de meeste daders zijn in de ogen van kinderen niet eng. Ze zijn aardig, vriendelijk. Ze kunnen goed met kinderen omgaan, ze zijn niet agressief. De getallen van misbruik in families zijn stuitend hoog. Volgens mij kent elke familie wel zo iemand.'

Kramer: 'Mensen willen niet weten dat een normaal iemand zoiets kan doen, ze willen het in hun omgeving niet zien.' Vorrink: 'De recidive is bij incestplegers lager dan bij andere delicten. Als dat misdrijf eenmaal aan het licht komt, en de dader wordt weggehaald bij de kinderen, gaan ze meestal niet weer in de fout.'

Gerichte behandeling
Hoe hard het publiek ook roept om wraak, hogere straffen hebben nauwelijks invloed op de recidive. Een gerichte behandeling blijkt een adequatere manier om het misbruik te stoppen. Kwakman: 'De meeste daders komen op enig moment gewoon weer uit de gevangenis. Je wilt hoe dan ook voorkomen dat ze weer in de fout gaan. Het is eng en bedreigend. Wij willen zorgen dat niemand zonder behandeling terugkeert in de samenleving.'

Vorrink: 'Het gros van de pedoseksuelen is behandelbaar.'

Jules Mulder van De Waag behandelt vrijwel alle typen kindermisbruikers. Zeker 10 procent van zijn patiënten krijgt medicijnen, libidoremmende middelen tegen hyperseksualiteit, te vergelijken met chemische castratie. Vrijwillig. Vaak vragen ze erom. Neurobioloog Swaab heeft er al eens op gewezen dat er gegevens zijn die laten zien dat elektronisch gemaakte kinderporno te gebruiken is als behandelmethode.

Mulder ziet er weinig heil in. Hij schat dat van de pornokijkers ongeveer een derde uiteindelijk toch overgaat tot de daad. 'Porno leidt tot gewenning. De nieuwsgierigheid naar hoe het werkelijk is, kan daardoor groeien. Het maakt de stap gemakkelijker, het vraagt je je eigen grenzen over te gaan.'

Mulder: 'De behandeltijd is een heel zware periode. Mensen denken daarna vaak: ik kan het wel aan. Maar het is heel moeilijk te leven met zo'n seksuele voorkeur. De meesten schamen zich, doen dingen in het verborgene. Ze moeten leren dat de kans op een terugval altijd aanwezig blijft. Het is als met appelmoes. Je hebt geleerd dat appelmoes lekker is en dat leer je niet zomaar af. Voor velen is seks ook een verslaving.'

Heel gewone mannen
Pedofielen zijn mensen met een seksuele voorkeur voor prepuberale kinderen. Hoeveel mensen pedofiele gevoelens hebben, is niet bekend. Algemeen wordt wel aangenomen dat het gros nooit een kind zal lastigvallen.

Deskundigen maken een duidelijk onderscheid tussen pedofielen en pedoseksuelen. Pedoseksuelen zijn mensen die zich wel vergrijpen aan kinderen. Maar veel pedoseksuelen zijn helemaal geen pedofiel. Zij plegen ontucht om andere redenen dan hun seksuele geaardheid.Report this post
Top
 Profile  
Reply with quote  
Unread postPosted: 05 Sep 2011, 07:28 
Offline
Site Admin
User avatar

Joined: 10 Mar 2010, 15:13
Posts: 2389
Location: nederland
Sytze dank voor dit zeer duidelijke artikel.

_________________
"De schreeuw van binnen doet de wereld verstommen"
Liefs Sophie Tulp


Report this post
Top
 Profile  
Reply with quote  
Unread postPosted: 05 Sep 2011, 15:22 
Offline
User avatar

Joined: 12 Jul 2011, 09:07
Posts: 1590
Iemand die kinderen misbruikt, wordt een pedoseksueel genoemd. Veel pedoseksuelen zijn gelegenheidsplegers, opportunisten, geen pedofiel, maar ze pakken wat voorhanden is, zeggen deskundigen. Door stress, een slechte relatie met de eigen partner of psychische afwijkingen vergrijpen ze zich aan kinderen.


Iets wat ik al jaren zeg, maar inderdaad! :lol:
Het begint met onderscheid!

_________________
Radicaal tegen #Kinderbevrijdingsfront, dialoog met maatschappij/hulpverlening nodig, wil onderscheid tussen goed en kwaad. Twitter: @Ricardo44669375


Report this post
Top
 Profile  
Reply with quote  
Unread postPosted: 06 Sep 2011, 01:05 
Offline
Site Admin
User avatar

Joined: 10 Mar 2010, 17:04
Posts: 3924
Location: Vietnam/Nederland
Tja, Dick Swaab

Zou je nou gelijk hebben, of focus je jezelf teveel op een bepaald punt.
Erg duidelijk ben je niet. Het is aangeboren!!! En wordt gevormd kort na de geboorte ???
We hoeven de rest van het artikel maar serieus te nemen en we zien die invloeden verder gaan.
Het begint voor de geboorte en gaat door tot elke leeftijd.
Maar of het daarmee vast ligt is een vraag die niet wordt beantwoord door het alleen maar even zo te stellen.

Wel mooi dat die groep "echte pedofielen" eens als marginaal aangeduid wordt.
Hoe klein is die groep eigenlijk???
Misschien een goede reden om eens veel beter te kijken naar die mensen die zichzelf wel als zodanig zien.
Het is namelijk nogal makkelijk om je gevoelens die je niet kwijt kunt en waarschijnlijk ook in je omstandigheden
helemaal niet kwijt wilt, te schalen onder een noemer die je slachtoffer maakt van je "aandoening".
De onderlinge wrevel in het pedo-wereldje is groot.
Ergens voelt blijkbaar elk van hen dat hij die echte pedofiel is, bij de anderen zien ze vaak de fouten.
Die misbruiken.

Maar hoe groot zou eigenlijk dat aandeel zijn binnen die groep die zichzelf oprecht "echte pedofiel" voelt.
Kunnen mensen met een emotionele ontwikkelings stoornis hun eigen situatie eigenlijk wel plaatsen waar die thuis hoort.
Als iemand het niet aankan om een helder beeld te krijgen van zijn problemen met de wereld, die aansluiting verliest
en in een sociaal isolement raakt, zou je van diezelfde persoon moeten verwachten dat hij zicht heeft op die wereld
die hij rondom een kind creëert.

Wat er voor die geboorte in mijn hersenen heeft plaats gevonden, daarover kan Swaab mij vast veel meer vertellen dan ikzelf.
Maar dat de manier waarop er met me werd omgegaan vanaf die geboorte een enorme impact heeft gehad
op mijn mogelijkheden om mijn gevoelens te uiten is me meer dan duidelijk.
Ik kan heel ver terug in die eerste herinneringen. Dat is tijdens die behandeling ook gebeurd.
Ik kan het eten ruiken, de frisse zomerbries proeven die naar binnen kwam terwijl mijn ouders in de deur stonden
te praten met de buurvrouw.
Ik kan die onvrede voelen groeien van dat lange wachten. Hoewel ik toen geen besef had van de klok kan ik vertellen
dat die wachttijd was opgelopen tot tussen de vijftig minuten en een uur.
En je ging niet van tafel, of eventueel naar die deur om te klagen.
Dat bord omdraaien, er met de lepel een rothengst op geven. De scherven pakken en de punt in de tafel spietsen.
Ik was kwaad, ik uitte mijn ongenoegen eens op mijn manier.
Paniek in de tent. Maar ipv het verdiende pak slaag moesten ze zo nodig natellen of ik nog wel tien vingers had.
Het leven ging verder, mijn uiten van mijn boosheid in de vorm van een vernieling had helemaal geen resultaat.
Vanaf dat moment uitte ik mijn boosheid nooit meer rechtstreeks. Blij zijn, kwaad zijn, het had allemaal geen effect.
Berekening, dingen via een omweg regelen, stront eigenwijs mijn eigen gang gaan... zoals gezegd, het leven ging verder.
Ik was tweeëneenhalf.
En ik hoorde niet tot die groep met een laag IQ.
Maar het feit dat dat niet werd herkend beschermde mij er niet tegen om die emoties toen compleet verkeerd te plaatsen
en mijn eigen wereld te vinden in die uitleg van het gebeurde.

En beste Swaab...
Ga me nou als je blief niet vertellen dat ik daar nu niet aan kan. Dat ik niet terug kan en dingen zien hoe ze zijn ontstaan.
Vertel me niet dat het onmogelijk is om die emoties door een herbeleven wel een juiste inhoud mee te geven.
En het is maar één van die honderden details. Ze zijn een complex geheel. Maar ook dat kun je zien en daarmee
ontstaat ook de kans om het aan te pakken.
Het is hierdoor dat ik stel dat een "pedofiel" eerst eens heel grondig met zichzelf aan de slag moet.
Pas daarna is er ruimte voor dat "pedo-behandel-traject"
Als dat dan nog nodig is.

Update: Prof. Dr. Dick Swaab per email een link gestuurd naar deze posting en uitgenodigd om te reageren.

_________________
loveUall
Jean


zou mijn leven ooit
van meer waarde voor me worden
dan de wens om te willen zijn wie ik ben,
welke waarde zou ik wensen
aan dat leven toe te willen kennen...

tel. 06 57656027


Report this post
Top
 Profile  
Reply with quote  
Unread postPosted: 06 Sep 2011, 04:44 
Offline
Site Admin
User avatar

Joined: 10 Mar 2010, 17:04
Posts: 3924
Location: Vietnam/Nederland
De reactie van Prof Dr Dick Swaab:

Dick Swaab wrote:
Mijn dank voor uw vriendelijke mail.

Er zijn op dit moment teveel reacties en ik heb te weinig tijd om er op te
reageren.

Met vriendelijke groeten,

Dick Swaab


Oprecht jammer voor ons, zijn inbreng had zeker inhoud kunnen geven aan deze discussie.
Uit mijn mail aan hem:
Jean wrote:
Ex-pedofiel
> Het is waarschijnlijk nog moeilijker te verkopen dan pedofiel zijn. De
> meningen over het onbehandelbare danwel het aangeboren zijn van deze
> "geaardheid" laten maar heel weinig ruimte om tot een werkelijke
> discussie te komen.
> Sterker nog, zodra je dat andere gezicht toont, dan ben je opeens helemaal
> geen echte pedofiel geweest.
> Toonde hooguit pedofiel-gedrag.


Dick Swaab heeft binnen drie uur gereageerd en zijn antwoord lijkt mij oprecht. Ik weet veel te goed hoeveel tijd
er gaat zitten in dat "overal proberen te reageren".
Ik hoop echter dat wel duidelijk is dat ik die discussie ook zoek. En daarbij ga ik mensen met een ander geluid
dan het mijne zeker niet uit de weg.

_________________
loveUall
Jean


zou mijn leven ooit
van meer waarde voor me worden
dan de wens om te willen zijn wie ik ben,
welke waarde zou ik wensen
aan dat leven toe te willen kennen...

tel. 06 57656027


Report this post
Top
 Profile  
Reply with quote  
Unread postPosted: 07 Sep 2011, 13:33 
Offline
User avatar

Joined: 06 Jul 2011, 16:59
Posts: 575
Location: amersfoort
Ben na vier keer lezen van het artikel er nog steeds niet uit,

ben ik nou zwakbegaafd
of
ben ik autistisch?

kan natuurlijk nooit een echte pedo zijn.


Report this post
Top
 Profile  
Reply with quote  
Unread postPosted: 07 Sep 2011, 15:24 
Offline
Site Admin
User avatar

Joined: 10 Mar 2010, 17:04
Posts: 3924
Location: Vietnam/Nederland
sytze wrote:
Ben na vier keer lezen van het artikel er nog steeds niet uit,

ben ik nou zwakbegaafd
of
ben ik autistisch?

kan natuurlijk nooit een echte pedo zijn.


Goeie vraag Sytze,

Stuur ze Dick Swaab eens per email.
Misschien krijgen we hem samen wel zo gek dat hij reageert

Wetenschapper, onderzoek doen... het lijkt me een fantastisch beroep.
Maar als het subject van je onderzoeken, waar je over praat, nu eens levende mensen blijken te zijn..............>>>>>>>>>>>>>>>>>>
mensen die helemaal niet autistisch zijn en nog minder zwakbegaafd...
en die mensen hebben ook een mening...
en vragen over je stellingen...
wat zou je dan liever eerst willen zijn,
wetenschapper of mens.

_________________
loveUall
Jean


zou mijn leven ooit
van meer waarde voor me worden
dan de wens om te willen zijn wie ik ben,
welke waarde zou ik wensen
aan dat leven toe te willen kennen...

tel. 06 57656027


Report this post
Top
 Profile  
Reply with quote  
Unread postPosted: 07 Sep 2011, 15:38 
Offline
User avatar

Joined: 06 Jul 2011, 16:59
Posts: 575
Location: amersfoort
mail ff zn emailadres dan


Report this post
Top
 Profile  
Reply with quote  
Display posts from previous:  Sort by  
Post new topic Reply to topic  [ 8 posts ] 

All times are UTC


Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 2 guests


You can post new topics in this forum
You can reply to topics in this forum
You cannot edit your posts in this forum
You cannot delete your posts in this forum
You cannot post attachments in this forum

Jump to:  
cron
Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group