Broken Tulip

Heb respect voor ieder mens, ze hebben het hard nodig....
It is currently 05 Jul 2020, 09:34

All times are UTC
Post new topic Reply to topic  [ 11 posts ]  Go to page 1, 2  Next
Author Message
 Post subject: Onderzoek re-integratie
Unread postPosted: 28 Sep 2016, 11:04 
Offline
Site Admin
User avatar

Joined: 10 Mar 2010, 17:04
Posts: 4008
Location: Vietnam/Nederland
.

Wetenschappelijk onderzoek
naar de re-integratie van personen veroordeeld voor pedoseksuele delicten.
gefinancierd door het Leids Universiteitsfonds


In februari van dit jaar werd ik benaderd met de vraag of ik mee wilde werken aan dit onderzoek.
Quote:
Medewerking zal bestaan uit een één op één, vertrouwelijk individueel interview.
De resultaten van het onderzoek zullen worden geanonimiseerd. Wij waarderen uw hulp in dit onderzoek zeer.
We hopen met dit onderzoek licht te laten schijnen op een wetenschappelijk onderbelichte populatie,
en op die manier bij te dragen aan adequate re-integratie.

In april vond dat interview plaats en 19 september kreeg ik een overzicht met daarin voornamelijk citaten die bij mijn gesprek hoorden.
Of ik deze op feitelijke onjuistheden wilde bekijken.

Feitelijke onjuistheden kwam ik inderdaad tegen en niet direct de kleinste.
Ik zat geen drie jaar vast, ben ik niet afhankelijk van een uitkering etc.
Daarnaast wordt een aantal practische aspecten van het gesprek belicht op een manier die mij niet echt welgevallig is.
Last but not least vielen mij een paar details op inzake de achtergrondkennis van deze mensen die onderzoek doen naar de re-integratie (mogelijkheden)
van veroordeelden van pedoseksuele delicten. (zedendelicten).
Al die punten heb ik hun per email laten weten.
Echter, het levert een totaal plaatje op waarvan ik vind dat het misschien beter is als jullie zelf eens kunnen bekijken wat je waarvan vindt.
Of beter gezegd, wat jullie voor indruk krijgen van dat onderzoek.
Vandaar de tekst van die mail hier online...

_________________
loveUall
Jean


zou mijn leven ooit
van meer waarde voor me worden
dan de wens om te willen zijn wie ik ben,
welke waarde zou ik wensen
aan dat leven toe te willen kennen...

tel. 06 57656027


Report this post
Top
 Profile  
Reply with quote  
Unread postPosted: 28 Sep 2016, 11:20 
Offline
Site Admin
User avatar

Joined: 10 Mar 2010, 17:04
Posts: 4008
Location: Vietnam/Nederland
n.b. ...De grijze zinsnedes komen uit het concept overzicht van het onderzoek

Beste *******

Inzake het interview en de bevindingen geef ik een aantal aandachtspunten.
U mag ze zelf indelen in ‘feitelijke onjuistheden’ en ‘moreel bezwaarlijk’

Robert...
Mijn pseudonym.
De kans dat iemand zijn kind gaat inschrijven met de voornaam Adolf is redelijk klein. Als u thuis bent in de materie die u onderzoekt,
dan zou u de beladenheid van de naam Robert moeten kennen. Mark of Benno liggen ook niet echt voor de hand.

een 57-jarige ex-gedetineerde man, die meer dan drie jaar gedetineerd zat wegens een veroordeling van zedendelicten
Vreemd, ik zat één keer 3 maanden en éen keer bijna een jaar in voorarrest

zijn moeder - bij wie hij inwoont
Feitelijk juist, maar ook stigmatiserend. Jaren zelfstandig gewoond, nu door omstandigheden (overlijden vader) woon ik samen met moeder.
Een keuze tussen mijn eigen privacy hebben of moeder (mantelzorg) nu niet aan haar lot over laten.
Menigeen mag er misschien een voorbeeld aan nemen dat dit op deze manier goed samen kan,
ondanks de problemen uit het verleden.

Hij fluistert of valt stil wanneer mensen omkijken of voorbij lopen
De keuze voor locatie Hema kwam niet van mij. De indicatie fluisteren vind ik subjectief.
Als mensen toevallig een paar woorden opvangen en zich ergens mee bemoeien, dan is dat hun verantwoording/gedrag.
Maar als je in een omgeving waar moeders met hun kinderen aan tafel zitten te luid over dit onderwerp zit te praten
kan dat (terecht) worden ervaren als een provocatie.
Zou ik met dergelijke situaties geen rekening houden, dan had Goes nooit die rust opgebracht die we nu al jaren zien rondom de aanwezigheid
van deze veroordeelde. Daarnaast is mijn ervaring van het gesprek dat ik minstens met het zelfde volume of harder sprak dan interviewster.
Mensen die me kennen zullen ook niet anders verwachten.

en is terughoudend over zijn delicten
De eerste keer werd ik beschuldigd van ontucht/misbruik van vele tientallen kinderen. Politie informeerde de pers in die zin
en de media smulden ervan.
In de rechtzaal deed de rechter direct uitspraak (gebeurt niet vaak) en stuurde me naar huis met de opmerking, dat ik in hun ogen
in drie gevallen toch NET iets te ver was gegaan.
Ter indicatie, e.e.a ging zeker niet zover als hetgeen een moeder beschrijft in Kreunen op een Teddybeer
https://www.brokentulip.nl/forum/viewtopic.php?f=69&t=2059
De tweede keer ‘was’ ik de leider van een groot internationaal kinderpornonetwerk. We haalden die troep van internet
en verspreidden dat vervolgens onder elkaar.
Tijdens de behandeling in hoger beroep (OvJ Maastricht vond de straf te laag, ze had veel meer geeist) gingen bij de procureur blijkbaar de ogen open.
Ze was onder de indruk geweest van wat er op haar bureau kwam zei ze, maar van die omvang was haar ter zitting niets gebleken.
Ze kwam met een eis die al beduidend lager lag dan de uitspraak in Maastricht.
Vervolgens kwam er vrijspraak voor de hele beschuldigingen inzake kinderporno.
Resterend ontucht met een minderjarige en weerom het voorarrest als straf.
Ik heb intussen voldoende ervaring om te zien hoe gemakkelijk een poging om deze gang van zaken duidelijk te maken
wordt gezien als bagatelliseren of ‘terughoudend’ zijn over de delicten.
Voor een betrouwbaar onderzoek moet interviewster zich niet laten meeslepen in dergelijke onderbuikgevoelens, maar zorgen
dat ze de inbreng van de bevraagde begrijpt.
Ik voel in elk geval geen enkele behoefte om de delicten aan te dikken met sappige details die nooit hebben plaats gevonden.
n.b. Na mijn vrijlating dec ‘97 heb ik een PC aangeschaft en ben ik voor het eerst in mijn leven online gegaan.

Hoewel er is ingegrepen tijdens hun gevangenschap, om zo de rust en orde in de gevangenis te behouden en hun veiligheid te waarborgen,
geven zij allen aan dat er tijdens hun detentie niet of nauwelijks aandacht is geweest voor het leven na detentie:

Robert: “Nee, helemaal niet. […] Nee, nee, nee, nee. Het enige, de eerste keer na een mishandeling en de tweede keer
dat het wat automatischer was dat je op een beveiligde afdeling kwam.”


Zoals gemeld zat ik niet gevangen maar in preventieve hechtenis. Als u bekend bent met het onderwerp hoort u te weten dat er tijdens die periode
van voorarrest helemaal geen activiteiten worden/werden geboden voor de periode na detentie.
Een gat in de begeleiding en u mist de kans om daar eens de vinger op te leggen.
In een tijdsbestek van enkele uren sta je onvoorbereid op straat, met een treinkaartje naar een woonplaats waar je intussen mogelijk helemaal niet meer woont.
Mobieltje hadden we toen nog niet op zak etc.

hun sociale en sociaaleconomische situatie op het moment dat wij hen spraken
/1 Uitkering

Hoewel ik máár kranten bezorg is er al vele jaren geen sprake van een uitkering. Ik doe een dubbele buitenwijk (auto) en heb ruim een minimum inkomen.
Ach ja, mogelijk heeft interviewster een eigen beeld van een krantenwijk.
/2 Zelfhulpgroep
Onze activiteiten destijds inzake ‘Kinderpornonetwerk” betroffen huiskamerbijeenkomsten (zelfhulpgroep) waarbij ook KP
als onderwerp werd besproken en discussie werd gevoerd aan de hand van voorbeeld foto’s.
Bezit was toen nog niet strafbaar en er werd ook niet verspreid.
Ten tijde van het gesprek was ik, en dat ben ik nog, betrokken bij een zelfhulpgroep. Dit echter niet als hulpzoekende maar als hulpverlener.
Hulpverlening; Die vond ik jaren na mijn detentie op eigen initiatief (en met heel veel moeite) bij een derdelijns psychiater van de Waag.
Een situatie die ik in de hele bevindingen niet terug vind.


heeft ervoor gekozen om buurtbewoners, in de buurt waar hij na zijn vrijlating naar terugkeerde, door middel van een brief
te informeren over zijn verleden. Hij vertelde dat hij die openheid actief wilde opzoeken, ten bate van zijn eigen gemoedsrust

Dat betrof niet de wijk waar ik na vrijlating terug keerde, die kenden de krantenverhalen al.
Het ging om de regio waar ik nu al weer vele jaren aan de slag ben. En het was niet om mijn gemoedsrust, maar
/1 omdat ik zag en me realiseerde dat alles wat ik opbouwde opnieuw zou instorten als anderen (bijvoorbeeld met flyers)
met mijn verleden op de proppen zouden komen terwijl ikzelf ervoor koos om dingen te verzwijgen.
Dat is die fundering van drijfzand. Ik koos een moeilijkere maar degelijkere weg.
/2 Samen met een slachtoffer startte ik de website http://www.brokentulip.nl en het kon niet uitblijven dat daardoor
problemen zouden ontstaan als ik probeerde “eerlijk en open” te zijn vanuit een anonieme rol.


die vertelt financieel afhankelijk te zijn van een krantenwijk en een uitkering,
Dat heb ik al naar het rijk der fabelen geholpen; ik heb geen uitkering en dat al vele jaren niet.
Financieel onafhankelijk dus, kan zelfs regelmatig anderen een beetje helpen.


Naast het hebben van een strafblad, moeten ex-gedetineerden voor sommige banen een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) overleggen,
welke vaak pas na vier jaar na vrijlating uit detentie verkregen kan worden.

Pas na vier jaar??? Waar slaat dit op? U doet onderzoek naar de problemen/mogelijkheden van ex-zedendelinquenten en spreekt dan over 4 jaar.
http://www.justis.nl van het ministerie van veiligheid en justitie is daar toch echt veel duidelijker in;

De terugkijktermijn voor een VOG is 4 jaar. Er zijn echter uitzonderingen.

-Voor zedendelicten geldt een onbeperkte terugkijktermijn.


en voor het geval dat het niet opvalt herhaal ik de zinsnede nog maar eens die betrekking heeft op jullie doelgroep:
Voor zedendelicten geldt een onbeperkte terugkijktermijn
Om middels onderzoek een betrouwbaar beeld te kunnen schetsen van de terugkeeromstandigheden van mensen met deze achtergrond lijkt mij
een basale kennis van dit soort feiten toch wel essentieel.maar beschrijft dat hij zich wel gesteund voelt in het omgaan met zijn pedoseksuele gevoelens door zijn deelname aan een vrijwillige zelfhulpgroep:

“Het is een heel strikt geleide groep, waar mensen hun verhaal kunnen vertellen […]er wordt geluisterd, ze zijn gelijk, er wordt niet veroordeeld.

De opmerkingen over die zelfhulpgroep als zodanig kloppen. Het is ook niet zomaar een praatgroepje.
We krijgen terugkoppeling van deelnemers die toch echt even een paar dagen de gehoorde verhalen moeten verwerken omdat het er emotioneel inhakt.
Maar ik ben daar om anderen te steunen. Ik ben daarvoor benaderd, mede doordat die wat eigenzinnige maar ook doortastende manier van omgaan
met dit probleem mensen niet was ontgaan. Er is gezien hoe ik personen uit een compleet geëscaleerde situatie weet te halen
en ook mijn toegang vind binnen instanties om vervolgens oplossingen op de rails te krijgen.
Ik ben aangenaam verrast door de resultaten van die strikt geleide gesprekken (structuur) en ben zeker voornemens
om daar mijn bijdrage aan te blijven leveren. Maar dat maakt mij niet de hulpzoekende !!!Twee van hen vertellen dat in de jaren ’70 en ’80, het taboe om over pedofilie te spreken kleiner was.
Zij observeren een uitdijend stigma en hebben behoefte aan maatschappelijke erkenning van hun gevoelens:

Robert: “De kinderporno lag langs de straat […]
Dan draaien ze het nu weer om en dan zouden ze nu weer minimumstraffen eisen voor wat ik toen aan de straat kon kopen. […]
Ja, en als je vindt dat je kunt vingerwijzen wie de viezerik is, dan moet je ook dat debat aangaan […]
we stellen maar gewoon dat het schadelijk is, maar tekst en uitleg erbij, dat geven we niet.”


Met “een behoefte aan maatschappelijke erkenning van hun gevoelens” wordt onrecht gedaan aan hetgeen wat ik hier in bracht;
Het gaat hier niet om een stukje slachtofferrol, die krijgen we maar wat graag in onze schoenen geschoven.
Feit is dat ik als ‘zoekende’ jongen in een periode dat ik moest ontwikkelen naar volwassen werd geconfronteerd met boekjes/afbeeldingen
die blijkbaar normaal waren (in de etalage aan de openbare weg).
Dat deze vrijheden omkeerbaar waren maakt ze niet ongedaan en mijn opmerkingen zijn dan ook bedoelt als keiharde vingerwijzing naar iedereen
die toen zag en zijn mond niet open trok. Naar een maatschappij die haar verantwoording niet nam voor zaken die ze naderhand dan maar weer massaal afkeuren.
Afkeuren over de rug van een makkelijk te vinden zwart schaap die ze voor viezerik kunnen uitmaken.
En diezelfde mentaliteit jaagt nu nog jonge knullen in een verdomhoek waarbij gedachten aan en/of pogingen tot zelfdoding geen uitzondering zijn.
Een kind is niet de verantwoordelijke partij, dus ik leg die verantwoording voor de zaken die mis liepen toen ik volwassen moest worden
even daar waar hij thuis hoort. Dat gebeurt namelijk veel te weinig.
Dat iemand die verantwoording zou nemen, dat hoort er al helemaal niet bij.Resumé:
Los van de feitelijke onjuistheden op persoonlijk vlak dus ook diverse punten in algemen zin over het onderwerp en wel in die mate
dat ik allerminst gecharmeerd ben van de kwaliteit van dit onderzoek.


Met vriendelijke groet,

Jean Op den Kamp

_________________
loveUall
Jean


zou mijn leven ooit
van meer waarde voor me worden
dan de wens om te willen zijn wie ik ben,
welke waarde zou ik wensen
aan dat leven toe te willen kennen...

tel. 06 57656027


Report this post
Top
 Profile  
Reply with quote  
Unread postPosted: 28 Sep 2016, 12:35 
Offline
User avatar

Joined: 06 Jul 2011, 16:59
Posts: 580
Location: amersfoort
Ook ik (Henk) liet mij interviewen en ook ik reageerde op "mijn aandeel" in het rapport wat binnenkort verschijnt, met een mail:

Beste mensen,

Hierbij mij reactie:

-p.45 ik had GEEN huisvesting, heb 5 jaar gezworven voor ik dit appartement ZELF kon regelen;

-p.57 het was niet zo dat zij mij niet KONDEN helpen aan woonruimte, ze WEIGERDEN het simpelweg

-p 69. Ik heb geen COSA geweigerd. Sjef van Gennip (dir.recl.) zat ongegeneerd op TV te roepen dat ik niet voor COSA in aanmerking kwam omdat ik de schadelijkheid van mijn gedrag niet zou inzien.
Maar zou het zelf wel geweigerd hebben als het werd aangeboden of opgelegd.

Het lijkt mij dat een deel van mijn uitspraken niet voor iedereen duidelijk zijn omdat het begin van mijn huidige situatie:
het 1e gebiedsverbod (op dit gebied) in Nederland, opgelegd door de burgemeester van Eindhoven, die daarvoor ook veroordeeld is, heeft geleid tot nationale bekendheid van mijn persoon.

Alle kranten, tv progr. en soc. media ( de pedojagers en hun aanhang) besteedden aandacht aan mij.
Op het hoogtepunt kon je op internet 175.000 links naar mij vinden.

Daarna kwam het gebiedsverbod van de Utrechtse Heuvelrug;

vervolgens acties in Gelderland ivm met woonruimte (omdat ik daar gezien zou zijn, niet dus, men zag de verkeerde)

en tot slot
de bekendmaking door de burgemeester van Amersfoort van mij huidige woonplek, boven een kinderdagverblijf ( en de daarop volgende demonstraties voor mijn deur, uitgebreid getoond op meerdere tv zenders)

hebben van mij een BNer gemaakt. Bekend, beroemd, berucht, vul het maar in.
Dat heeft in mijn situatie geleid tot de volkomen onwil in dit land om iets voor/met mij te doen.

Weet niet of dit elders in jullie rapport al aan de orde komt.
Dat dit tot herkenning kan leiden zal mij een zorg zijn.

Er wordt nu een nieuwe procedure tegen Amersfoort opgestart, teneinde een alternatieve, anonieme woonplek voor mij te realiseren.
Levert dus weer een storm aan publiciteit op, zit ik niet mee.

Er zitten ook nogal wat taalfouten in jullie rapport

Succes met jullie rapport,


Met Jean ben ik van mening dat het teleurstellend is dat deskundigen (wetenschappers) zo weinig verstand van zaken hebben waardoor de waarde van hun onderzoek sterk verminderd.

Opgemerkt moet worden, dat de insteek van hun onderzoek (wordt er wel/niet geresocialiseerd bij vrijkomende zedendaders) waardering verdient. Tot nu toe worden we allemaal zonder enige voorbereiding of hulp de straat op gegooid.

Maar goed, WIJ hebben Broken Tulip, waar wij ons echte verhaal kwijt kunnen.


Report this post
Top
 Profile  
Reply with quote  
Unread postPosted: 28 Sep 2016, 14:31 
Offline
Site Admin
User avatar

Joined: 10 Mar 2010, 17:04
Posts: 4008
Location: Vietnam/Nederland
sytze wrote:
Met Jean ben ik van mening dat het teleurstellend is dat deskundigen (wetenschappers) zo weinig verstand van zaken hebben
waardoor de waarde van hun onderzoek sterk verminderd.

Het lijkt mij iets meer dan een mening, het is ook een gezamelijk constateren.
En dat gaat wat mij betreft iets verder dan dat 'verstand van zaken'
Ik begrijp van jou (telefoontje) dat ook jouw interview uren heeft geduurd.
En wat zien we;
Zelfs een goede weergave van de feitelijke inbreng blijkt te veel gevraagd.
Hoe kan het bestaan dat een interviewster op dit onderwerp die essentiële punten als;
- de duur van de detentie
- het wel of niet hebben van werk - inkomen
- de huisvesting
niet helder heeft na een gesprek van zo'n tijdsduur?
M.a.w. moet je voor je iemand op pad stuur voor een interview t.b.v. zo'n onderzoek niet eerst onderzoeken
of die iemand wel bekwaam is om een dergelijk interview af te nemen.
Ik moet zeggen dat de keren dat we met een paar jonge studentjes te maken hadden, dat deze juist op dat punt beter beslagen ten ijs kwamen.
Voor de duidelijkheid, dan heb ik het alleen nog maar over die heldere (feitelijke) details,
en dus niet over de mogelijke gekleurde eigen inbreng op subjectief vlak.

Inzake Cosa heb ik maar niet het achterste van mijn tong laten zien. Hier kun je daar meer over lezen.

_________________
loveUall
Jean


zou mijn leven ooit
van meer waarde voor me worden
dan de wens om te willen zijn wie ik ben,
welke waarde zou ik wensen
aan dat leven toe te willen kennen...

tel. 06 57656027


Report this post
Top
 Profile  
Reply with quote  
Unread postPosted: 28 Sep 2016, 16:08 
Offline
User avatar

Joined: 06 Jul 2011, 16:59
Posts: 580
Location: amersfoort
Beste M.,Onderzoek
sytze van der v. 18:05
Aan: Liem, M.C.A., .

Voor je je onderzoek publiceert wil ik je adviseren om even te kijken op

http://brokentulip.nl/forum/viewtopic.php?f=17&t=2060

Je blijkt nogal onzorgvuldig te werk gegaan te zijn.

Een onderzoek wat door betrokkenen al afgebrand is voor het gepubliceerd is, lijkt met niet zo'n goeie score.

groet

sytze


Report this post
Top
 Profile  
Reply with quote  
Unread postPosted: 28 Sep 2016, 17:34 
Offline
Site Admin
User avatar

Joined: 10 Mar 2010, 17:04
Posts: 4008
Location: Vietnam/Nederland
sytze wrote:
Je blijkt nogal onzorgvuldig te werk gegaan te zijn.

Een onderzoek wat door betrokkenen al afgebrand is voor het gepubliceerd is, lijkt met niet zo'n goeie score.

Wat heet onzorgvuldig? Ik ga in elk geval komende dagen eens contact zoeken met dat universiteitsfonds.
Wil wel eens weten welke vormen van feed-back dat ze daar kennen.
Als ze die niet kennen is dat immers ook een antwoord.

_________________
loveUall
Jean


zou mijn leven ooit
van meer waarde voor me worden
dan de wens om te willen zijn wie ik ben,
welke waarde zou ik wensen
aan dat leven toe te willen kennen...

tel. 06 57656027


Report this post
Top
 Profile  
Reply with quote  
Unread postPosted: 29 Sep 2016, 18:20 
Offline
User avatar

Joined: 06 Jul 2011, 16:59
Posts: 580
Location: amersfoort
En het vervolg van de mailwisseling met de opstellers:

Van: Liem, M.C.A. <m.c.a.liem@fgga.leidenuniv.nl>
Verzonden: donderdag 29 september 2016 12:41
Aan: 'sytzevanderv.
CC: the Tulip .
Onderwerp: RE: Onderzoek

Geachte heer van der V, beste S,

volgend op eerdere correspondentie met u en met andere respondenten, en de vraag feitelijke onjuistheden aan te geven, zullen we de doorgegeven wijzigingen verwerken in het rapport. Nogmaals dank voor het doornemen van de concept-versie. Graag sturen wij u en de overige respondenten t.z.t. een gereviseerde versie van het onderzoeksrapport.

Groet,
Marieke Liem


Re: Onderzoek

Beantwoorden|
Vandaag, 14:02
Liem, M.C.A. (m.c.a.liem@fgga.leidenuniv.nl);
brokentulip@live.nl
U hebt dit bericht doorgestuurd op 29-9-2016 17:29


Marieke,

Zo eenvoudig ligt het niet. Het gaat niet alleen om ONZE gegevens maar ook bijv. die van de wetgever.
Waar jij een vierjaars termijn noemt ivm een VOG, terwijl die juist in dit soort zaken levenslang is, doet ons vermoeden dat je niet erg zorgvuldig te werk gaat.

Wij denken dan ook dat er meer onjuistheden in je rapport zitten, die we pas kunnen constateren als het rapport gepubliceerd is.

Meer daarover lees je op de Broken Tulip site, die ik je gisteren toe linkte.

Vreemd ook dat je zoveel fouten maakt n.a.v. interviews die je hebt opgenomen op band.

Jammer dat er alweer een onderzoek op pedo gebied de mist in gaat door ondeskundig onderzoek!

sytze


Report this post
Top
 Profile  
Reply with quote  
Unread postPosted: 02 Oct 2016, 09:48 
Offline
Site Admin
User avatar

Joined: 10 Mar 2010, 17:04
Posts: 4008
Location: Vietnam/Nederland
sytze wrote:
Marieke,

Zo eenvoudig ligt het niet. Het gaat niet alleen om ONZE gegevens maar ook bijv. die van de wetgever.
Waar jij een vierjaars termijn noemt ivm een VOG, terwijl die juist in dit soort zaken levenslang is, doet ons vermoeden dat je niet erg zorgvuldig te werk gaat.

sytze


Zo eenvoudig ligt het niet.
Om een gedegen onderzoek te kunnen doen naar dit onderwerp zul je volgens mij een behoorlijk inzicht moeten hebben
in het functioneren van de kandidaten, maar belangrijker nog in het reilen en zeilen
van diverse betrokken instanties.
Over Reclassering Nederland en het Cosa hier een stukje uitleg. Let op het puntje selectie.

Laat ik eens wat meer zicht bieden op die zogenaamde terughoudendheid inzake mijn delicten.
Want hoe helder wil je die mist hebben?
Ik gaf al aan dat de rechter op de zitting gelijk uitspraak deed en ik zodoende naar huis kon uit dat voorarrest.
Zijn mening verwoorde ik ook al: "Net iets te ver"
Motivatie/toelichting moest natuurlijk later in het volledige vonnis volgen.
Op het moment van zijn uitspraak wist ik niet wat er nou NET te ver was gegaan.
Dan neem ik één zo'n situatie waarin veroordeling volgde.
Het moet die situatie zijn geweest omdat ik voor ontucht met betrokken W werd veroordeeld.
>>> Twee meisjes, ca 11jr van een van mijn jeugdwerkgroepen bezoeken mij op een hete dag op mijn flat. W. en C. zijn heel luchtig gekleed.
Er wordt een spelletje gespeeld wat we ook vaker buiten, o.a. in het zwembad met kinderen speelden.
Er wordt met een vinger, en in dit geval ook met een zachte verfpenseel op de rug / buik geschreven en getekend.
Kandidaatje moet dan ongezien raden wat er staat.
Alsof dat spelletje niet algemeen bekend is.
C. had op gegeven moment geen zin meer aan dat spel (deze gegevens zijn uit haar verklaringen) en was op het onderste stapelbed
gaan liggen stripboekjes lezen.
W. lag op het bovenste stapelbed, ik stond er naast.
Terwijl zowel ik als W. verklaren dat ik daarbij niet aan haar geslacht ben geweest (en zij ook niet bloot)
stelt C. gezien te hebben dat ik aan het 'muisje' van haar vriendinnetje zat.
Dat zijn twee ontlastende verklaringen (waaronder het vermeende slachtoffer) tegen één belastende verklaring
van iemand die blijkbaar dwars door een matras kan kijken.
Er was geen spiegel op de kamer, en een dergelijke beschuldiging zou toch minstens nadere opheldering verdienen.

Het resulteert in een veroordeling waarvan ik je toen niet en nu niet kan uitleggen waar/hoe ik nou NET iets te ver ging.
E.e.a. is nu zo'n 28 jaar geleden en van alle grote monden heb ik nog nooit vernomen dat iemand zich afvroeg
wat een dergelijke veroordeling nu voor impact heeft op een kind als W.
Ze is tot slachtoffer benoemd (en dat is levenslang!) maar zal zelf ook moeilijk kunnen duiden waarvan.

Terug naar wat ik bedoel met een noodzakelijk stukje inzicht in kandidaat en in het functioneren van de betrokken instanties;...
Diverse jaren van intensief jeugdwerk (honderden kinderen) worden plotseling door een gebeten team rechercheurs onder de loep genomen.
Wat er ook maar verkeerd kan worden uitgelegd zal ook verkeerd worden uitgelegd. Bij gebrek aan, gaat men zelfs op de scholen
in klassen nog vragen of iemand nog iets weet.
Dan blijven er drie situaties over, die: NET iets te ver gingen. Dat wordt NET niet toegelicht.
Op het moment dat je dan naar buiten stapt, sta je in een wereld die NOOIT meer hetzelfde zal zijn als voorheen.
Je bent niet meer die man die zo aardig met kinderen omgaat.
Je bent die viespeuk van ontucht met vele tientallen kinderen. (Het stond immers in de krant).
Verhalen doen opeens de rondte, dat je kinderporno maakte van de kinderen en verkocht om het jeugdwerk te financieren etc.
En waar onderzoekster rept over een periode van 4 jaar inzake dat VOG, is de realiteit dat dit er voorgoed staat op je strafblad.
Heel veel mogelijkheden voor je toekomst zijn op slag verleden tijd.
Haal dan zelf maar eens voor de geest wat er meer recent aan berichtgeving is geweest over dat sfeertje bij het OM.
Over bonnetjes, rolletjes en de manier waarop men meent "openheid te moeten geven".
Vraag je eens af of ze hun eigen mensen bij bepaalde vermoedens ook op deze manier behandelen.
En vraag je vervolgens af waar het stukje chemie tussen veroordeelde en instanties vandaan moet komen om samen te werken aan een stukje re-socialisatie.
Je kunt vraagtekens plaatsen bij de wil van een OM en Reclassering om mensen opnieuw op weg te helpen.
Je moet eens stilstaan bij het vertrouwen wat een kandidaat zou moeten hebben om juist met een verlengstuk van het OM aan die re-integratie te werken.
And last, but not least moet je eens kijken naar de realiteit van dat VOG:...
Als een kandidaat er in slaagt om sociaal een terugkeer te vinden in de maatschappij -ongeacht of dit met of zonder hulp van de instanties lukt-
weet dan dat die aantekening op het strafblad mbt tot dat VOG de grootste hinderpaal is en blijft,
en dat dit nou net werkt via die instanties die "graag" een betere re-integratie zouden zien.

N.B. Probeer je eens voor te stellen hoeveel zin je kandidaat nog heeft om spontaan zo'n verhaal achter dat delict
te vertellen als hij al bijna drie decennia
wordt geconfronteerd met mensen die oordelen dat hij;
-zaken bagatelliseert,
-zelf de slachtofferrol zoekt,
-terughoudend is over zijn daden etc.
Je zult dan als interviewster toch echt duidelijk moeten maken dat je feiten wilt horen.

_________________
loveUall
Jean


zou mijn leven ooit
van meer waarde voor me worden
dan de wens om te willen zijn wie ik ben,
welke waarde zou ik wensen
aan dat leven toe te willen kennen...

tel. 06 57656027


Report this post
Top
 Profile  
Reply with quote  
Unread postPosted: 02 Oct 2016, 11:03 
Offline
User avatar

Joined: 06 Jul 2011, 16:59
Posts: 580
Location: amersfoort
Jean wrote:
Je zult dan als interviewster toch echt duidelijk moeten maken dat je feiten wilt horen.


Tjonge Jean, wat een verspilling van letters door jou.
Het gaat in deze samenleving helemaal niet om FEITEN!
Het gaat alleen maar om de maatschappelijke onderbuikgevoelens (en wat de media schrijven natuurlijk, maar dat is hetzelfde).

Feiten zijn saai
die onderbuikverhalen, daar kan je mee scoren.

Dus als je weer eens een interview geeft, vertel dan over al die verkrachtingen en moorden op kleine meisjes!
DAN word je meteen geloofd, want dat wil men horen.

Net als de vraag wie wat doet/deed.
Als Corrine Dettmeijer in 1 van haar rapporten schrijft dat 80% van het "misbruik" NIET door pedo's wordt gedaan, lees je daarover niets in de media.
Want DAT is bedreigend voor al die brave mensen (waaronder 36% familie) die natuurlijk NOOIT iets fout doen met hun kind, ze schreeuwen liever over anderen.

En dus gelooft Marieke jouw verhaal niet, daar kan ze niet mee scoren. Heel erg wetenschappelijk dus.


Report this post
Top
 Profile  
Reply with quote  
Unread postPosted: 02 Oct 2016, 16:12 
Offline
Site Admin
User avatar

Joined: 10 Mar 2010, 17:04
Posts: 4008
Location: Vietnam/Nederland
sytze wrote:
Het gaat in deze samenleving helemaal niet om FEITEN!
Het gaat alleen maar om de maatschappelijke onderbuikgevoelens (en wat de media schrijven natuurlijk, maar dat is hetzelfde).

Feiten zijn saai
die onderbuikverhalen, daar kan je mee scoren.Dus feitelijk wijs jij er op dat ik die jaren na die veroordeling helemaal geen kans maakte met mijn verzet,
en dat mijn herkansing pas is begonnen vanaf het moment
dat ikzelf met meer inhoud kwam dan justitie ooit had ontdekt....

Dan moet Marieke maar eens heel goed kijken of jij gelijk hebt.
Want daar ligt een kans om eens een echt beeld te krijgen van die bestudeerde re-integratie.

_________________
loveUall
Jean


zou mijn leven ooit
van meer waarde voor me worden
dan de wens om te willen zijn wie ik ben,
welke waarde zou ik wensen
aan dat leven toe te willen kennen...

tel. 06 57656027


Report this post
Top
 Profile  
Reply with quote  
Display posts from previous:  Sort by  
Post new topic Reply to topic  [ 11 posts ]  Go to page 1, 2  Next

All times are UTC


Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest


You can post new topics in this forum
You can reply to topics in this forum
You cannot edit your posts in this forum
You cannot delete your posts in this forum
You cannot post attachments in this forum

Jump to:  
cron
Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group