Broken Tulip
http://www.brokentulip.nl/forum/

Missende tekst bij Nanko
http://www.brokentulip.nl/forum/viewtopic.php?f=69&t=1604
Page 1 of 1

Author:  Jean Op den Kamp [ 09 Oct 2012, 16:17 ]
Post subject:  Missende tekst bij Nanko

Tegen Wilders waren klachten ingediend, verzoeken tot strafvervolging. (Misschien ook wel stemmingmakerij)
Het OM heeft onderzoek gedaan en vervlgens de zaak geseponeerd. Omdat zij geen strafbaarheid van Wilders zagen.
Door de normale afhandeling konden de belanghebbenden via een artikel 12 Strafvordering procedure bezwaar maken bij de rechter en die heeft vervolgens bepaald dat het OM wel tot vervolging moest overgaan.
Daardoor is de zaak ter zitting gebracht en het OM heeft vrijspraak geeist. Wilders is vrijgesproken.
De regelrechte consequentie van deze rechtsgang is dat het expliciete recht om te beslissen over het al dan niet vervolgen niet bij het OM ligt maar dat klagers dit aan de rechter hebben kunnen voorleggen.
Gelet op de belangen in de zaak heeft een rechter beslist dat dit wel ter zitting moest komen en uiteindelijk heeft een rechter uitspraak gedaan over onderhavige zaak.
Maar hoe ziet diezelfde rechtsgang er dan uit als een OM botweg weigerd om aangiftes in behandeling te nemen.
Hebben deze klagers/slachtoffers ook een beslissing van het OM ontvangen inzake een seponeren van die zaak tegen Demmink?? Hebben zij ook een artikel 12 procedure kunnen volgen?
Ligt hier nu het uiteindelijke beslissen over wel of niet vervolgen ook bij de rechter of houdt het OM dit in eigen hand…

Page 1 of 1 All times are UTC
Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group
http://www.phpbb.com/