Broken Tulip

Heb respect voor ieder mens, ze hebben het hard nodig....
It is currently 03 Mar 2021, 04:30

All times are UTC
Post new topic Reply to topic  [ 13 posts ]  Go to page 1, 2  Next
Author Message
Unread postPosted: 10 Sep 2016, 07:17 
Offline
User avatar

Joined: 06 Jul 2011, 16:59
Posts: 580
Location: amersfoort
Bolsius klaar voor nog eens zes jaar

luidt de kop boven het artikel in het AD van 31 augustus 2016.
Op de avond daarvoor is Bolsius beëdigd voor nog eens 6 jaar burgemeestertje spelen in Amersfoort.
Toevallig(!) ontving hij die middag een mail van mijn advocaat, waarin Bolsius gesommeerd wordt een oplossing (buiten Amersfoort) te regelen voor mijn woonsituatie.

Zoals bekend is de gemeente Amersfoort in 2015 door de rechtbank veroordeeld voor het bekendmaken van mij woonsituatie en persoonlijke omstandigheden.
Dat deed Bolsius, die daarmee behoorlijk buiten zijn boekje ging.

Het gevolg mag duidelijk zijn, ik heb geen kans op een normaal leven hier in Amersfoort.
Ik zit door dit handelen van Bolsius in een sociaal isolement en mijn levensomstandigheden verslechteren steeds verder.

Niemand wil contact met mij, bang om het stempel "pedo-vriendje" opgedrukt te krijgen.

Nogmaals, Bolsius is verantwoordelijk voor deze situatie en zal mijn probleem dus moeten oplossen.

Mijn advocaat heeft Bolsius daarom een laatste kans gegeven om in minnelijk overleg alsnog voor een acceptabele oplossing te zorgen, uiteraard gefaciliteerd en gefinancierd door de gemeente Amersfoort.
Hij krijgt hiervoor 8 dagen de tijd, reageert hij niet (positief) op deze mail van mijn advocaat (en gezien de houding van Bolsius de afgelopen periode valt dat niet te verwachten) dan starten we een nieuwe procedure bij de rechtbank.

Nog zes jaar te gaan en op zijn eerste dag zit hij weer opgezadeld met een probleem wat hij maar niet wil oplossen.

Wordt vervolgd.


Report this post
Top
 Profile  
Reply with quote  
Unread postPosted: 10 Sep 2016, 07:21 
Offline
User avatar

Joined: 06 Jul 2011, 16:59
Posts: 580
Location: amersfoort
Opnieuw benoemd voor zes jaar als burgemeester van Amersfoort en meteen weer voor de rechter gesleept worden.
Bolsius weigert verantwoording voor zijn gedrag te nemen, ondanks het feit dat de rechter hem hiervoor al veroordeeld heeft.

Of moeten we het navolgende soms professioneel gaan noemen?

In onderstaande mail word ik alweer verwezen naar het wijkteam, wat 1 jaar geleden al heeft laten weten
niets voor mij te kunnen doen. (zie de mail hieronder van het wijkteam)

We slepen de gemeente Amersfoort dus maar opnieuw voor de rechter.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Van: Kruif-Blees, Lucia de [mailto:LKM.deKruif-Blees@amersfoort.nl] Namens Burgemeester
Verzonden: dinsdag 6 september 2016 16:15
Aan:
Onderwerp: uw mail van 30-08-2016

Geachte heer Van Knippenbergh,

In reactie op uw email-bericht van 30 augustus 2016, waarin uw cliënt verzoekt om in minnelijk overleg te geraken over een nieuwe woonlocatie buiten Amersfoort, wil ik u het volgende laten weten.
In het verleden hebben er op initiatief van uw cliënt en op mijn initiatief diverse gesprekken plaats gevonden over de woonsituatie van uw cliënt zijn intentie was onder meer om in de gesprekken te komen tot een verbetering van zijn leefsituatie in Amersfoort.
Uw cliënt heeft deze gesprekken echter herhaaldelijk resoluut afgebroken.
Om deze reden zal ik geen inspanningen meer verrichten om persoonlijk nader met uw client in gesprek te gaan over zijn leefsituatie.
!k vind het wel van belang dat uw cliënt in gesprek kan over zijn levensomstandigheden.
Nog steeds geldt dat uw cliënt contact kan opnemen met het sociaal wijkteam Soesterkwartier om hierover in overleg te treden.
Dit wijkteam is te bereiken via: wijkteamsoesterkwartier@amersfoort.nl of 06 25 01 34 25.
Anders dan u stelt in uw mail, vind ik dat er geen gronden zijn voor een erkenning van aansprakelijkheid aan de zijde van de gemeente.
Voor een verdere inhoudelijke reactie zie ik op dit moment geen aanleiding.

Met vriendelijke groet,
L.M.M. Bolsius
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

mail wijkteam:
Gespreksverslag 7 augustus 2015.

Meneer v.d. Velde uitgebreid gesproken in een huisbezoek.

De aanleiding van deze afspraak is het onderzoeken wat het wijkteam voor meneer v.d. Velde zou kunnen betekenen naar aanleiding van de verwijzing van de burgemeester, meneer Bolsius: “voor begeleiding om te komen tot een betere leefsituatie kan uw cliënt zich wenden tot het sociaal wijkteam Soesterkwartier.
Er is in dit gesprek uitgebreid gesproken over de woonsituatie zoals deze nu is en de voorgeschiedenis van meneer op dit gebied. Meneer zit gevangen in zijn eigen huis doordat hij zich niet vrij kan bewegen door de wijk en de stad. Meneer kan hierdoor vrijwel niet de deur uit. Is bang dat hem iets wordt aangedaan op straat. Heeft al verschillende ervaringen achter de rug met groepen wijkbewoners die voor de deur staan en een dreigende sfeer neer zetten.
Gesproken over wat het zou opleveren voor meneer om in een andere wijk binnen de stad een nieuwe start te gaan maken. Meneer denkt dat dit niets oplevert behalve een hoop verhuiskosten. De kans dat de verhuizing van meneer snel (te)veel negatieve bekendheid krijgt binnen Amersfoort acht meneer zeer groot waardoor de kans van slagen volgens hem nihil is.
Deze mening deel ik vanuit het wijkteam ook.
Meneer zou graag in een grote stad ergens anders in het land een kans krijgen om een nieuw leven op te bouwen. Hier heeft meneer zelf veel geld voor nodig om een huis te kunnen kopen zonder hypotheek. Meneer kan niet aan een huurwoning komen wegens meerdere weigeringen van woningstichtingen en komt niet in aanmerking voor een hypotheek. Zelf heeft meneer niet voldoende geld om zulke bedragen te betalen. Hierdoor is meneer genoodzaakt in deze situatie te blijven wonen.
Door de grote negatieve invloed vanuit de wijk en de stad is het opbouwen van maatschappelijke deelname in Amersfoort niet mogelijk.
De begeleiding door het wijkteam op het verbeteren van de leefsituatie binnen de wijk en de gemeente Amersfoort is niet haalbaar.

Graag blijft het wijkteam met meneer in gesprek.
Dhr. van de Velde heeft aangegeven wel contact te willen houden met het wijkteam met betrekking tot zijn geïsoleerde bestaan.


Ralph Lemmen,
Wijkteam Soesterkwartier


Report this post
Top
 Profile  
Reply with quote  
Unread postPosted: 11 Sep 2016, 17:02 
Offline
Site Admin
User avatar

Joined: 10 Mar 2010, 17:04
Posts: 4012
Location: Vietnam/Nederland
.

Hoe gaat het nu met Sytze ?

gelet op zijn woonsituatie in Amersfoort


Het idee voor dit topic lag al klaar, mede omdat Sytze ook op twitter al melding maakte van een nieuwe confrontatie
met zijn "grote vriend" de burgemeester.
Nu is Sytze sneller met het copy/pasten van een paar emails dan dat er hier op BT nieuwe artikelen worden geschreven.
Zodoende staat de inbreng (via Sytze) van bedoelde burgemeester en een gespreksverslag van het wijkteam ook bovenaan in dit topic.
Terecht overigens, want het is gelijk een behoorlijk stuk van de essentie waar het om gaat.
Vooral dat gespreksverslag van nu ruim een jaar geleden heeft een aantal hele heldere punten.
Het wijkteam onderkent -maar onderschrijft ook- diverse punten in de problematiek zoals we die al vaker van Sytze zelf hebben mogen horen.
Er zijn problemen in de huidige siutatie en het ligt niet voor de hand dat die op te lossen zijn middels een verhuizing binnen de gemeente...
Helaas, houden daar dan ook de middelen van het wijkteam wel op om Sytze verder te helpen.
Zowel in de situatie van Sytze als in de mogelijk van het wijkteam is geen verandering,...
en toch verwijst de burgemeester opnieuw naar contact met dit team.
Het zal niet alleen Sytze zijn, waarschijnlijk dat ze ook bij dat wijkteam eens behoorlijk hun wenkbrauwen hebben gefronsd.
Laatsten zullen er hooguit wat minder lawaai om maken, maar toch...

Een situatie die het verdient om eens nader bekeken te worden.
Misschien wel goed om er de glazen bol weer eens bij te halen.
Ssst, Sytze griezelt van die glazen bol, daarom voor jullie een tip;
Het geheim van die glazen bol is dat je hem moet raadplegen als hij zo helder mogelijk is. Dus geen eigen verhaaltjes vertelt.
De kracht van dat ding schuilt erin dat je er ongehinderd doorheen kunt kijken, en wel van alle kanten, zonder valse hoekjes.
Zo kun je één probleem vanuit talloze standpunten tegen het licht houden.

_________________
loveUall
Jean


zou mijn leven ooit
van meer waarde voor me worden
dan de wens om te willen zijn wie ik ben,
welke waarde zou ik wensen
aan dat leven toe te willen kennen...

tel. 06 57656027


Report this post
Top
 Profile  
Reply with quote  
Unread postPosted: 15 Sep 2016, 09:12 
Offline
Site Admin
User avatar

Joined: 10 Mar 2010, 17:04
Posts: 4012
Location: Vietnam/Nederland
.

Hoe gaat het nu met Sytze ?

gelet op zijn woonsituatie in Amersfoort


De afgelopen dagen waren warm, m'n glazen bol zocht verkoeling,
maar in de wetenschap dat het bij Sytze in z'n optrekje vast ook warm zou zijn.
Een normaal mens gaat dan buiten vertoeven.
Is Sytze dan niet normaal of is zijn woonsituatie dat niet ?
Je kunt immers (met of zonder bol) dingen van alle kanten bekijken.

Als je wekelijks je inkopen moet doen onder begeleiding van een LDH vrijwilligster, dan ligt een ommetje in je uppie
door de buurt niet direct voor de hand.
Balkon of tuin heeft hij niet dus dat werd binnen peentjes zweten.

Dat brengt mij bij een vraag Sytze:
Jouw uitleg over het ontbreken van een buiten galerij (jullie voordeuren zijn binnen aan een gang) riep een herinnering op
aan die 'juf' met die kleuters bij je deur.
"Ze wilde de kinderen het verschil tussen hoog en laag uitleggen ! "
Begrijp ik dan goed, dat dit binnen op de gang was ???
Zo ja, dan kan ik van alle kanten door mijn bol kijken, maar ik zie niet wat ik daaraan dan nog heb uit te leggen.


Sytze stelt bij herhaling, dat hij nu (zonder behandeling) al jaren niet in herhaling is gevallen.
Mijn glazen bol hikt als hij deze zin terug leest ;)
Maar zonder over Sytze te oordelen levert de bol door van de andere kant te kijken opeens een ander argument op;
Hij woont daar nu ook al jaren (ruim 2 jaar) en 'klaagt' dat mensen die best normaal naar hem willen doen angstig zijn
om als pedovriendje weggezet te worden.
Maar het wil wel ook zeggen dat daar al twee jaar wordt gewoond en dat er wel degelijk positieve ontwikkelingen zijn.
Daarnaast is er in die twee jaar blijkbaar ook geen aanslag op meneer gepleegd.
Toen ik zijn situatie met deskundigen besprak werd daar ook op gewezen, in die zin dat er in de praktijk niet wordt ingezet
op ondersteuning van die bestaande situatie en op het bevorderen van positieve acceptatie.
De kleine dingen die het doen, iets waar ik ook al wel vaker op heb gewezen.
Wel of niet zonder gevaar voor eigen lijf naar buiten kunnen in je eigen wijk, dat zijn nou zaken die wel eens opgenomen kunnen worden met dat wijkteam.
En als duidelijk blijkt dat dat niet kan, dan zijn er nieuwe en steekhoudende argumenten om in te zetten op een verhuizing.
Die mogelijkheden en in de andere richting onmogelijkheden zetten we in een volgende posting wel eens naast elkaar...
(als mijn bolletje weer een beetje is afgekoeld)


...Image

_________________
loveUall
Jean


zou mijn leven ooit
van meer waarde voor me worden
dan de wens om te willen zijn wie ik ben,
welke waarde zou ik wensen
aan dat leven toe te willen kennen...

tel. 06 57656027


Report this post
Top
 Profile  
Reply with quote  
Unread postPosted: 15 Sep 2016, 10:28 
Offline
User avatar

Joined: 06 Jul 2011, 16:59
Posts: 580
Location: amersfoort
Jean,

Idd stond de schooljuf op de gang voor mn deur. Zal je de foto even toe mailen.
In de persverklaring! die het KDV n.a.v. dit bezoek uitgaf, staat nadrukkelijk vermeld, dat zij " eerst overlegd hadden of het wel verantwoord was om dit te doen," om daarna te beweren dat ze niet precies wisten waar ik woon.
Het zegt genoeg over deze provocatie lijkt mij. En zouden kinderen van 1-2 jaar ook vanaf 3hoog het verschil tussen hoog en laag niet zien???

En ja, IK ben niet normaal, maar mijn woonsituatie ook niet!
Dus "geniet" ik 24/7 van mijn huiskamersauna :(

Waarom hikt jouw glazen bol? Suggereert die iets?

Het wijkteam heeft zojuist laten weten nog steeds niets voor mij te kunnen doen, omdat er een oplossing BUITEN Amersfoort gevonden moet worden en dat ligt buiten hun bevoegdheden. Zullen dit nogmaals aan Bolsius melden (ook deze mail binnenkort in dit theater). Evenmin kunnen zij mij aan (vrijwilligers)werk helpen, niet 1 instantie wil iets met mij van doen hebben.

En de "positieve ontwikkelingen"bestaan nog steeds uit de camerabewaking voor mijn deur en het feit dat je mensen op de 11e etage moeilijk kan lastigvallen met bijv. het ingooien van ruiten.

En inzetten op "positieve acceptatie", nogal lastig in een tokkiewijk. Zeker als ik ervaar dat zelfs raadsleden hier meteen de verbinding verbreken als ik contact met hen zoek.

Tot slot: "De kleine dingen die het doen, iets waar ik ook al wel vaker op heb gewezen." dat is nou juist het probleem in ons leven. Ze mogen het niet doen!

Hoewel al je de Linda van deze week even leest zal jouw glazen bol meteen versplinteren vrees ik.

de Linda/Kreunend op een teddybeer

Koop maar snel een teddybeer!

P.S.
Als je je post van een illustratie wilt voorzien, spaar me dan dat irritante rot kind.
Dat beeld is heel bevorderlijk voor mijn "genezing"


Report this post
Top
 Profile  
Reply with quote  
Unread postPosted: 18 Sep 2016, 08:32 
Offline
Site Admin
User avatar

Joined: 10 Mar 2010, 17:04
Posts: 4012
Location: Vietnam/Nederland
sytze wrote:
Idd stond de schooljuf op de gang voor mn deur. Zal je de foto even toe mailen.
In de persverklaring! die het KDV n.a.v. dit bezoek uitgaf, staat nadrukkelijk vermeld, dat zij " eerst overlegd hadden of het wel verantwoord was om dit te doen,
" om daarna te beweren dat ze niet precies wisten waar ik woon.
Het zegt genoeg over deze provocatie lijkt mij.
En zouden kinderen van 1-2 jaar ook vanaf 3hoog het verschil tussen hoog en laag niet zien???


Foto gezien (nee ik publiceer hem niet)
Het mag dan boeiend zijn om te zien hoe kinderen op de hoogte worden gebracht van zaken die men laag acht,...
maar met jouw laatste zin heb ik wat moeite;
Als ik die gang zie, dan leren kinderen daar NIET het verschil tussen hoog en laag.
Kind noch volwassene zal in die situatie onderscheid zien tussen 2 hoog, 3 hoog of 10 hoog.
Maar het was wel heel laag om het nog hoger te zoeken. En dat is een verschil waar 2 jarigen volgens mij nog niet aan toe zijn.

_________________
loveUall
Jean


zou mijn leven ooit
van meer waarde voor me worden
dan de wens om te willen zijn wie ik ben,
welke waarde zou ik wensen
aan dat leven toe te willen kennen...

tel. 06 57656027


Report this post
Top
 Profile  
Reply with quote  
Unread postPosted: 18 Sep 2016, 10:48 
Offline
User avatar

Joined: 06 Jul 2011, 16:59
Posts: 580
Location: amersfoort
Jochie,

Naast mijn voordeur (en die op lagere etages) zit het trappenhuis met alleen maar grote ramen. En DAAR kan het grut naar beneden kijken. En waarom dat niet op een lagere etage zou kunnen, wordt niet duidelijk in het persbericht.

En waar 2 jarigen wel of niet aan toe zijn lees je in het artikel waarvan ik de link in mijn vorige post geplaatst heb.

(Kreunend op een teddybeer)


Report this post
Top
 Profile  
Reply with quote  
Unread postPosted: 18 Sep 2016, 11:04 
Offline
Site Admin
User avatar

Joined: 10 Mar 2010, 17:04
Posts: 4012
Location: Vietnam/Nederland
sytze wrote:
En ja, IK ben niet normaal, maar mijn woonsituatie ook niet!
Dus "geniet" ik 24/7 van mijn huiskamersauna :(

Waarom hikt jouw glazen bol? Suggereert die iets?


Met Optie 3 uiteraard rekening gehouden en de link al bij de hand.
Maar volgens m'n glazen bol was er een hele goede kans dat je dat zelf ging zeggen ;-)
Tja, en dingen suggereren hoort niet bij zo'n bol. Als je naar alle kanten erdoor kijkt krijg je wel zich op veel wat er gemompeld wordt.
Helemaal vertrouwen doe ik dat kreng trouwens ook niet, misschien heeft dat gehik wat met z'n batterijen van doen
maar beter alert blijven.

sytze wrote:
Naast mijn voordeur (en die op lagere etages) zit het trappenhuis met alleen maar grote ramen. En DAAR kan het grut naar beneden kijken.

En hoe kom je in dat trappenhuis? Alleen via jouw gang natuurlijk...

_________________
loveUall
Jean


zou mijn leven ooit
van meer waarde voor me worden
dan de wens om te willen zijn wie ik ben,
welke waarde zou ik wensen
aan dat leven toe te willen kennen...

tel. 06 57656027


Report this post
Top
 Profile  
Reply with quote  
Unread postPosted: 18 Sep 2016, 11:19 
Offline
User avatar

Joined: 06 Jul 2011, 16:59
Posts: 580
Location: amersfoort
We hebben 2 trappenhuizen aan elke kant van de gang 1 Daarnaast 3 liften.
Ze hadden dus ook het trappenhuis aan de andere kant van de gang kunnen nemen, was ook logischer, want daar stapten ze uit de lift. Konden de gruttertjes meteen 30m naar beneden kijken.
Waarom dan de hele gang door tot aan mijn voordeur?

Hier hun uitleg:

Persbericht kinderdagverblijf de Puntmuts

Geplaatst op: 23 april 2015
Deze week heeft Sytze van der V. kinderdagverblijf de Puntmuts genoemd in een bericht op zijn internetblog. Hij heeft daar een camerabeeld bij geplaatst van één van de pedagogisch werkers van de Puntmuts en een aantal kinderen. Wij zijn hiervan geschrokken en vinden het ongepast.
Wat er gebeurd is, is het volgende:
Dinsdagochtend waren er glazenwassers bezig de ramen van appartementengebouw de Puntenburg (waar op de benedenverdieping de Puntmuts gevestigd is) te wassen. De kinderen keken daar naar. De pedagogisch werkers grepen de interesse van de kinderen aan om met ze in gesprek te gaan over ‘hoog en laag’. Zij zijn met een groepje peuters naar de bovenste verdieping gegaan, zodat de kinderen vanaf daar konden zien hoe klein alles beneden lijkt vanaf deze hoogte en konden genieten van het prachtige uitzicht over de stad.
De medewerkers hebben vooraf onderling overlegd of het verstandig was om met de kinderen naar boven te gaan, gezien het feit dat Sytze van der V. in één van de appartementen woont. Wij weten niet in welk appartment van het 11 verdiepingen tellende gebouw hij woont en ook niet dat hij een camera aan zijn voordeur heeft bevestigd. De medewerkers hebben besloten om de kinderen het leuke en leerzame uitje niet te onthouden. Zij konden natuurlijk niet vermoeden dat Sytze van der V ongezien een foto zou kunnen maken en publiceren. Wij hebben de ouders van de kinderen die op de foto staan, uitgenodigd om af te stemmen welke stappen we zullen ondernemen.

Die glazenwasser was het gebouw aan de overkant aan het wassen, dus niet van de Puntenburg. En al eerder waren er leidsters hier komen kijken om te zien waar ik woon. Ze liegen dus.
En dat ze niet wisten dat er een camera hangt, ach dat was nou net hun pech!
En zouden kinderen van 1 en 2 jaar nu echt "genieten" van het uitzicht?
En die stappen die ze zouden ondernemen? Ik zit er nog steeds op te wachten.

WIE HET VATTEN KAN VATTE HET !


Report this post
Top
 Profile  
Reply with quote  
Unread postPosted: 18 Sep 2016, 11:59 
Offline
Site Admin
User avatar

Joined: 10 Mar 2010, 17:04
Posts: 4012
Location: Vietnam/Nederland
sytze wrote:
Tot slot: "De kleine dingen die het doen, iets waar ik ook al wel vaker op heb gewezen." dat is nou juist het probleem in ons leven. Ze mogen het niet doen!

Hoewel al je de Linda van deze week even leest zal jouw glazen bol meteen versplinteren vrees ik.

de Linda/Kreunend op een teddybeer

Koop maar snel een teddybeer!


Nou, dat bolletje verspintert niet, sterker nog, hij beslaat er niet eens van.
Kwam al zoekende naar de leesbare tekst wel nog een soortgelijk verhaal tegen:
witte beren, bruine beren en master beren
Dat is trouwens een stuk van Channah Zwiep, waar Suus Ruis het in Kreunend op een Teddybeer over heeft.

_________________
loveUall
Jean


zou mijn leven ooit
van meer waarde voor me worden
dan de wens om te willen zijn wie ik ben,
welke waarde zou ik wensen
aan dat leven toe te willen kennen...

tel. 06 57656027


Report this post
Top
 Profile  
Reply with quote  
Display posts from previous:  Sort by  
Post new topic Reply to topic  [ 13 posts ]  Go to page 1, 2  Next

All times are UTC


Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 6 guests


You can post new topics in this forum
You can reply to topics in this forum
You cannot edit your posts in this forum
You cannot delete your posts in this forum
You cannot post attachments in this forum

Jump to:  
cron
Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group